Αναβάθμιση Λειτουργικότητας Χώρου

Η πιο συχνή αιτία εισαγωγής ηλικιωμένων ατόμων σε νοσοκομεία είναι οι τραυματισμοί στο σπίτι οι οποίοι πολλές φορές οδηγούν σε αναπηρίες ακόμη και σε θάνατο. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας όταν επισκεφθεί το χώρο σας και με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κατάστασης του ασθενή, θα ελέγξει τη διαρρύθμιση τους σπιτιού και θα προτείνει τις απαραίτητες αλλαγές. Η Κατ’ Οίκον επίσκεψη στοχεύει στην ασφάλεια, προσβασιμότητα και λειτουργικότητα της οικίας σας, προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οι συμβουλές που θα σας δώσουμε κατά την αξιολόγηση του χώρο σας, αφορούν την ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στην τουαλέτα/μπάνιο, την κινητοποίηση από και προς το κρεβάτι, τη σωστή εργονομία της καρέκλας σας, την ασφαλή μετακίνησή σας μέσα στο σπίτι, την τοποθέτηση χειρολαβών, όπου χρειάζεται και την ασφαλή χρήση σκάλας.