Ευκαιρίες Καριέρας

Ενταχθείτε στην Ομάδα μας!

Η επιτυχία της εταιρίας μας στηρίζεται στους ανθρώπους μας. Στο πλαίσιο συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναζητούμε διαρκώς Ανθρώπινο Δυναμικό που διαθέτει ομαδικό πνεύμα και εστιάζει στο αποτέλεσμα.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και να προσφέρουμε σε όλους ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, αναζητήστε παρακάτω τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.