ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ

Ευκαιρίες Καρίερας

Η «ΜΤ HOME MEDICARE & SUPPORT FRONTIDA LTD», μια νεοσύστατη εταιρεία με σύγχρονα συστήματα και μεθόδους που στοχεύουν στην παροχή υψηλής ποιότητας κατ’ οίκον υπηρεσιών νοσηλείας και φροντίδας Παγκύπρια, αναζητά Νοσηλευτικό προσωπικό Υγείας για πλήρη και μερική απασχόληση.

Καθήκοντα:

 • Να εκτελεί ιατρικές εντολές που απαιτούνται με γνώμονα τη βέλτιστη παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών.
 • Να παρέχει την ορθή και κατάλληλη πληροφόρηση στον ασθενή και της οικογένειας επεξηγώντας τη διαδικασία της θεραπευτικής ή διαγνωστικής παρέμβασης και την αντιμετώπιση πιθανών παρενεργειών.
 • Να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα στις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπευτικής αγωγής ή των νοσηλευτικών παρεμβάσεων, βάση οδηγιών του θεράποντα ιατρού.
 • Να αξιολογεί και να καταγράφει το ατομικό ιστορικό του ασθενή.
 • Να ακολουθεί τη νοσηλευτική διεργασία και να προσαρμόζεται στην πολιτική της εταιρείας.
 • Οφείλει να επιμορφώνεται σε θέματα που αφορούν στην ειδικότητα του.
 • Είναι υπεύθυνος για την άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του απέναντι στον Παγκύπρια Σύνδεσμο Νοσηλευτών, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων του απέναντι στο Κέντρο.
 • Οφείλει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένος με ένδυση που θα του παρέχεται από το Κέντρο.
 • Φροντίζει για την άμεση εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών.
 • Να παρακολουθεί και να εκπαιδεύεται συνεχώς.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κριτική σκέψη
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Επαγγελματισμός, ευελιξία, προθυμία και θέληση για περαιτέρω ανάπτυξη
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Αντίληψη των αναγκών του ασθενούς
 • Καλή επικοινωνία και συνεργασία με ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό
 • Οργανωτικές δεξιότητες

Ωφελήματα:

Εξωτερικοί συνεργάτες (μερική απασχόληση):

 • Ευέλικτο ωράριο (βάση διαθεσιμότητας)
 • Αμοιβή αναλόγως προσόντων/εμπειρίας
 • Οδοιπορικά για περιστατικά εκτός έδρας

Μόνιμο προσωπικό (πλήρης απασχόληση):

 • Μισθός αναλόγως προσόντων/εμπειρίας
 • 13ος μισθός
 • 24 ημέρες άδεια ετησίως

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο [email protected] με τίτλο «Νοσηλευτικό προσωπικό Υγείας».