Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων παρέχει μια επισκόπηση του πως και γιατί η «ΦΡΟΝΤΙΔΑ» (MT HOME MEDICARE FRONTIDA AND SUPPORT LTD) (εφεξής καλούμενη «εμείς» ή η «Φροντίδα») στο πλαίσιο παροχής κατ’οίκον υπηρεσιών φροντίδας και νοσηλείας, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα φυσικών προσώπων και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα που σας παρέχονται από το σχετικό νομικό πλαίσιο.

Στη «ΦΡΟΝΤΙΔΑ» δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε την ιδιωτικότητα και τα μη-δημόσια προσωπικά δεδομένα των πελατών, συνεργατών και εργαζομένων μας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 2016/679, GDPR) (στο εξής αναφερόμενος ως «ο Κανονισμός») και τον Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Νόμος 125 (Ι)/2018).

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις πρακτικές απορρήτου μας ώστε να κατανοήσετε τις πολιτικές που εφαρμόζουμε σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς τα διαχειριζόμαστε, και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν ερωτήσεις στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Τηλέφωνα: 22 00 8787 7000 4243

Ορισμοί

Υπεύθυνος Επεξεργασίας σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια Αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας, ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υποκείμενο Δεδομένων σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το αντικείμενο των σχετικών Προσωπικών Δεδομένων.

Προσωπικά Δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· και μπορεί να περιλαμβάνει για παράδειγμα, αριθμό ταυτότητας, όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή την οικογενειακή σας κατάσταση.

Επεξεργασία σημαίνει κάθε πράξη που πραγματοποιείται επί των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταχώρισης, αποθήκευσης, διαβίβασης και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.

Εκτελών την Επεξεργασία σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια Αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Ιστοσελίδα σημαίνει την επίσημη ιστοσελίδα του «ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

Ο Ρόλος της Φροντίδας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η  Φροντίδα είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται.

Σε περιπτώσεις όπου η Φροντίδα είναι Εκτελών την Επεξεργασία, τότε επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τα μέσα και τους σκοπούς που ορίζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Πώς Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως μέσω πληροφοριών που λαμβάνουμε:

 • απευθείας από εσάς, μέσω της χρήσης των εντύπων έρευνας και εγγραφής και κάθε φορά που μας στέλνετε e-mail τα στοιχεία σας ή όταν είστε υπάλληλος της Φροντίδας ή υποψήφιος για εργασία ή όταν παρέχετε υπηρεσίες ή αγαθά στην Φροντίδα.
 • μέσω τρίτων στo πλαίσιο της συνήθους πορείας των υπηρεσιών που παρέχουμε, με σκοπό να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει από την Ιστοσελίδα μας, κατά την επίσκεψή σας σε αυτήν μέσω της χρήσης cookies.

Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική μας για τα Cookies εδώ.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους τους οποίους δεν διαχειριζόμαστε. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα οδηγηθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να μελετήσετε την πολιτική προσωπικών δεδομένων κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές προσωπικών δεδομένων ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων.

Τι Είδους Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε

Τα Προσωπικά Δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε ή να λάβουμε διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία που ενδέχεται να σας παρέχουμε ή τη δραστηριότητα στην οποία μπορεί να συμμετέχετε και μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα βάσει των οποίων τα υποκείμενα μπορούν να ταυτοποιηθούν ή να θεωρηθούν ως ευαίσθητα δεδομένα.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και διαβιβάζουμε μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τα ακόλουθα:

Για επισκέπτες, άτομα που είναι συγγενικά με έναν πελάτη:

 • Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης
 • Αριθμό δελτίου ταυτότητας
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, e-mail)
 • Εικόνες του συστήματος CCTV που έχουμε στις εγκαταστάσεις μας.

Για πελάτες:

 • Πληροφορίες που αποκαλύπτουν οι πελάτες κατά τη διάρκεια διευθέτησης κατ’ οίκον επίσκεψης.
 • Σημειώσεις και εκθέσεις σχετικά με τη σωματική ή ψυχική υγεία των πελατών και οποιαδήποτε θεραπεία, φροντίδα ή υποστήριξη χρειάζονται και λαμβάνουν οι πελάτες.
 • Αποτελέσματα εξετάσεων πελατών και διάγνωση.
 • Ευαίσθητα δεδομένα όπως ιατρικές καταστάσεις, εθνικότητα, υπηκοότητα.
 • Σχετικές πληροφορίες από άλλους επαγγελματίες.
 • Πληροφορίες για φάρμακα, παρενέργειες και αλλεργίες.
 • Εμπειρία πελάτη και πληροφορίες για το αποτέλεσμα θεραπείας.
 • Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης
 • Αριθμό δελτίου ταυτότητας
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, e-mail)
 • Εικόνες του συστήματος CCTV που έχουμε στις εγκαταστάσεις μας.
 • Οικονομικές πληροφορίες όπως στοιχεία πληρωμής.

Για υπαλλήλους ή συνεργάτες:

 • Βασικές λεπτομέρειες όπως όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, email κ.λπ.)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, αριθμός IBAN και άλλες οικονομικές πληροφορίες.
 • Εικόνες του συστήματος CCTV που έχουμε στις εγκαταστάσεις μας.

Για υποψηφίους για πρόσληψη:

 • Βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτικές επιστολές που οι υποψήφιοι μπορούν να μοιραστούν μαζί μας.

Για τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας:

 • Cookies
 • Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας («Δεδομένα Χρήσης»). Αυτά τα Δεδομένα Χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες της Ιστοσελίδας μας που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, το χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις σελίδες, μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό και το εθνικό νομικό πλαίσιο για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την παροχή υπηρεσιών ή την παροχή πληροφοριών που ζητάτε από εμάς, συγκεκριμένα για την παροχή ιατρικής περίθαλψης, για να σας παραπέμψουμε σε άλλους επαγγελματίες υγείας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με ζητήματα ή/και απορίες που μπορεί να έχετε
 • Με σκοπό τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου
 • Για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεών μας
 • Για τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν παραβιάζονται από τα συμφέροντά μας. Για παράδειγμα, για τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, τη διατήρηση των λογαριασμών και των αρχείων μας, την υπεράσπιση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη νομικών αξιώσεων και τη διαβούλευση με εξωτερικούς νομικούς ή/και φορολογικούς συμβούλους.
 • Για λόγους λειτουργικότητας και ασφάλειας, δηλαδή για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση πραγματικών ή πιθανών απατών και παράνομων δραστηριοτήτων, τη διαφύλαξη της ασφάλειας των ανθρώπων, των χώρων και των περιουσιακών στοιχείων μας και την πρόληψη της καταπάτησης μέσω βιντεοεπιτήρησης.
 • Για σκοπούς διαχείρισης πελατών, δηλαδή για τη δημιουργία και διαχείριση του ιατρικού σας αρχείου, για να σας παρέχουμε ειδοποιήσεις σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και αλλαγές σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες σας προσφέρουμε, για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για ιατρικές εξετάσεις και αποτελέσματα, ραντεβού, παραπομπές και επίσης για να εκτελέσετε τις πληρωμές σας.
 • Για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, με όποιον τρόπο πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλος, όταν είμαστε αντιμέτωποι με κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την προστασία της ζωής σας και μόνο όταν δεν είστε σε θέση να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας.
 • Για να συνδράμουμε στις γενικές προσπάθειες αντιμετώπισης ακραίων καταστάσεων που απειλούν τη δημόσια υγεία, όπως η πανδημία.
 • Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση [email protected] χωρίς αυτή η ανάκληση να επηρεάζει οποιαδήποτε επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

Καμία από τις διαδικασίες μας δεν βασίζεται στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή στην κατάρτιση προφίλ.

Πού Αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική, ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλα μέρη εκτός της Φροντίδας, όπως ορίζεται παρακάτω, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζουμε ότι τα μέρη αυτά διατηρούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 • Γιατροί / Χειρουργοί / ιατρικά ιδρύματα.
 • Εργαστήρια.
 • Ασφαλιστικές εταιρείες.
 • όπου απαιτείται από τους ελεγκτές, λογιστές μας, οικονομικούς και επιχειρηματικούς συμβούλους, νομικούς συμβούλους.
 • με τρίτους που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες αποθήκευσης αρχείων, αρχειοθέτησης ή/και διαχείρισης αρχείων.
 • Επίσημες αρχές, δικαστήρια, δικαστικά όργανα ή άλλοι δημόσιοι φορείς προκειμένου να θεμελιώσουμε ή να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, να υποβάλουμε υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων, να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία ή να συνεργαστούμε με τα όργανα επιβολής του νόμου, κυβερνητικούς ή ρυθμιστικούς οργανισμούς ή να επιβάλουμε τους όρους της ιστοσελίδας μας και προϋποθέσεις ή άλλες συμφωνίες ή πολιτικές ή όπως άλλως απαιτείται από το νόμο (συμπεριλαμβανομένης της απόκρισης σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ή ρυθμιστικό αίτημα).
 • Στο βαθμό που η αποκάλυψη είναι απαραίτητη σε σχέση με τις προσπάθειες διερεύνησης, πρόληψης, αναφοράς ή λήψης άλλων μέτρων σχετικά με παράνομη δραστηριότητα, ύποπτη απάτη ή άλλη παράβαση, για την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της Κλινικής μας, των εργαζομένων μας ή άλλων και τη διατήρηση και προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας της υποδομής μας.
 • άλλα τρίτα μέρη όπως απαιτείται από το νόμο

Πώς Φυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε φυλάσσονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στην Κύπρο και/ή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για Πόσο Καιρό Διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η περίοδος διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων ποικίλλει και εξαρτάται από το είδος αρχείου, τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη φύση των νομικών μας υποχρεώσεων και απαιτήσεων.

Τα ιατρικά και νοσηλευτικά αρχεία φυλάσσονται κανονικά για έως και δεκαπέντε (15) χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς ή το θάνατό του.

Τα αρχεία CCTV διατηρούνται για έξι (6) μήνες μετά την καταγραφή τους.

Για τους υποψήφιους υπαλλήλους θα διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόρριψης της αίτησής ή από την ημερομηνία απόσυρσης της εν λόγω της αίτησης.

Στο βαθμό που έχουμε συλλέξει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης πελατών και προσαρμογής του περιεχομένου όπως περιγράφεται παραπάνω, διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα είστε συνδεδεμένοι

μαζί μας, όπως απαιτείται για να σας παρέχουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους της Κύπρου.

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με τη νόμιμη βάση της συγκατάθεσης, όπως στοιχεία επικοινωνίας, θα διαγραφούν όταν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στέλνοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση [email protected].

Πώς Προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρούνται από την Φροντίδα σε διαφορετικές μορφές, όπως:

 • Τυπωμένα έγγραφα (π.χ. φόρμες που έχετε συμπληρώσει, σημειώσεις γιατρού, έγγραφα που μπορεί να μας έχετε παραδώσει)
 • Ψηφιακά αντίγραφα (δηλ. έντυπα που σαρώνονται στα συστήματά μας).
 • Ηλεκτρονικά αντίγραφα (δηλ. Όταν εισάγουμε πληροφορίες για εσάς απευθείας στους υπολογιστές μας)

Η ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι σημαντική για εμάς, αλλά σας υπενθυμίζουμε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης ειδικά μέσω διαδικτύου ή τρόπος αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα και λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένων φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών μέτρων) για να προστατεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παράνομη χρήση, παρέμβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια τους.

Για παράδειγμα:

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα και μπορούν να το κάνουν μόνο για επιτρεπόμενες λειτουργίες.
 • Παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση στο προσωπικό μας σχετικά με την ευαισθητοποίηση για με την προστασία Δεδομένων και ιδιαίτερα κατά τη διαχείριση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 • Εφαρμόζουμε ενημερωμένα τεχνολογικά μέτρα, δηλαδή τείχη προστασίας, διαδικασίες κρυπτογράφησης και διαδικασίες προστασίας από κακόβουλα λογισμικά για να αποτρέψουμε την αποκωδικοποίηση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και να μειώσουμε τον κίνδυνο παραβίασης δεδομένων.

Τα Δικαιώματα Σας

Ως Υποκείμενο Δεδομένων έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει του Κανονισμού όσον αφορά στα Προσωπικά σας Δεδομένα (αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπόκεινται σε όρους όπως ορίζονται από το Νόμο), ως εξής:

Δικαίωμα πρόσβασης (Right to Access Information)

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από την Φροντίδα ως προς το κατά πόσο οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν τυγχάνουν επεξεργασίας και, όπου αυτό συμβαίνει, να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Για να λάβετε τέτοιες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected].

Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να σας στείλουμε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε σχετικά με εσάς, μέσω email, χωρίς καμία επιβάρυνση. Η Φροντίδα διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ένα λογικό τέλος σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή υπερβολικών αιτημάτων.

Δικαίωμα Διόρθωσης (Right to rectification)

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς καθώς και να συμπληρώσετε ελλιπή Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα Διαγραφής (Right to erasure)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων όπου:

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 • Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και έχετε αποσύρει αυτήν τη συγκατάθεση
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στο δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών στο οποίο υπάγονται.

Δικαίωμα Περιορισμού (Right to restriction of processing)

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων, εφόσον ισχύουν οι ακόλουθοι λόγοι, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας:

 • Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε, μέχρι να επαληθεύσουμε την ακρίβεια αυτών των προσωπικών δεδομένων.
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά τα χρειάζεστε για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία μας εν αναμονή της επαλήθευσης εάν οι νόμιμοι λόγοι των δραστηριοτήτων επεξεργασίας μας υπερισχύουν αυτών που σας αφορούν.

Δικαίωμα Εναντίωσης (Right to object)

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την περίπτωση σας, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. Για να υποβάλετε ένσταση, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων (Right to Data Portability)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων, που έχετε παράσχει στην Κλινική. Τα δεδομένα θα σας δοθούν σε μορφή δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να στείλουμε τα Δεδομένα σε άλλο οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια μεταφορά είναι τεχνικά εφικτή

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς ή εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό αίτημα στο [email protected]. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε τυχόν αιτήματα πρόσβασης ή επιβολής περιορισμών ή άλλων αξιώσεων, εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Διάφορα

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να ενημερώσουμε ή να αναθεωρούμε την Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  μας κατά καιρούς. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική στην Ιστοσελίδα.

Παρόλο που ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε όταν γίνουν σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική, παρακαλούμε όπως ελέγχετε περιοδικά την πιο ενημερωμένη έκδοση που βρίσκεται στον Ιστοσελίδα μας www.frontida.cy ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές, καθώς είναι δεσμευτικές προς εσάς.

No Error Free Performance

Δεν εγγυόμαστε την απόδοση χωρίς σφάλματα σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να συμμορφωθούμε με αυτήν την πολιτική και θα λάβουμε άμεσα διορθωτικά μέτρα όταν μάθουμε για τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης με την πολιτική μας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχαίες, παρεπόμενες ή τιμωρητικές ζημίες που σχετίζονται με αυτήν την πολιτική.

Προσωπικά Δεδομένα Παιδιών

Η Ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών («Παιδιά»). Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης από οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών μέσω της Ιστοσελίδας μας. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι τα παιδιά σας μας έχουν παράσχει Προσωπικά Δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά χωρίς επαλήθευση της γονικής συγκατάθεσης, λαμβάνουμε μέτρα για να διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες από τους διακομιστές μας.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της Φροντίδας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected] είτε επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδα μας, εδώ.

Υποβολή Παραπόνων

Εάν πιστεύετε ότι οι ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας προστασίας δεδομένων δεν έχουν αντιμετωπιστεί από εμάς δεόντως, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] και να υποβάλετε καταγγελία.

Επιπρόσθετα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση http://www.dataprotection.gov.cy.