Βοήθεια στη φροντίδα του ασθενή

Ο Φροντιστής είναι το άτομο που υποστηρίζει τους ανθρώπους που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες, σχεδόν σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας τους.

Κύριο μέλημα του είναι η φροντίδα και η υποστήριξη των ατόμων ώστε να βιώσουν με αξιοπρέπεια και σεβασμό την καθημερινότητα τους. Να απολαύσουν τα δικαιώματα τους πέραν από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Στόχος είναι τα άτομα που φροντίζει να αισθάνονται ανεξάρτητα και ενεργά μέλη της οικογένειας τους, της κοινωνίας και να ξεχαστούν έστω και για λίγο από τα προβλήματα τους. Στις ομάδες που καλείται να φροντίσει ανήκουν ηλικιωμένοι, άτομα με διάφορες αναπηρίες και χρόνια νοσήματα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο φροντιστής μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από ασθενή σε ασθενή. Ωστόσο, ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος – να διασφαλίσουν ότι το άτομο που φροντίζουν είναι όσο το δυνατόν πιο υγιές και ευτυχισμένο. Σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα ενός φροντιστή μπορούν να χωριστούν σε 4 διαφορετικές κατηγορίες:

Πρωτοβάθμια περίθαλψη

Η βασική φροντίδα περιλαμβάνει τη βοήθεια του ασθενούς να ντύνεται και να διατηρεί την προσωπική του υγιεινή. Φυσικά, ανάλογα με την ιατρική κατάσταση του ασθενούς, τα καθήκοντα μπορεί να διαφέρουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ασθενής μπορεί να είναι σε θέση – εν μέρει ή πλήρως – να φροντίζει μόνος του τις βασικές του ανάγκες. Ωστόσο, άλλα άτομα μπορεί να χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι τα καθήκοντα μπορεί να περιλαμβάνουν εργασίες όπως προσωπική υγιεινή, ξύρισμα, σίτιση, ντους, αλλαγή πάνας, κ.α.

Συναισθηματική υποστήριξη

Η παροχή συναισθηματικής υποστήριξης είναι πάντα ένα από τα καθήκοντα ενός φροντιστή ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Και αυτό λόγω του ότι έχει αποδειχθεί ότι η ψυχική κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τη γενική κατάσταση του ατόμου αλλά και όσο πιο ευτυχισμένος είναι ο ασθενής, τόσο πιο εύκολο είναι να δουλέψει μαζί του ο φροντιστής. Αυτό όχι μόνο διευκολύνει τη δουλειά του φροντιστή, αλλά βελτιώνει και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κινητικότητα

Δυστυχώς, αρκετά συχνά τα άτομα που δεν είναι πλέον ανεξάρτητοι έχουν προβλήματα κινητικότητας. Μερικές φορές οι ασθενείς χρειάζονται βοήθεια για να σηκωθούν και υποστήριξη στο περπάτημα. Ο φροντιστής μπορεί να συνοδεύσει τον ασθενή σε μια βόλτα ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα θέλει. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να είναι ακινητοποιημένοι και να χρειάζονται βοήθεια σχεδόν σε κάθε είδους κίνηση.