Μέτρηση σακχάρου και χορήγηση ινσουλίνης

Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη το νοσηλευτικό μας προσωπικό αναλαμβάνει τη μέτρηση του σακχάρου και τη χορήγηση της ινσουλίνης σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού, καθώς και την εκπαίδευση τόσο των ιδίων, των φροντιστών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντός.