Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα και σίτιση

Η «Φροντίδα» αναλαμβάνει την αντικατάσταση ή τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα στο σπίτι του ασθενή από έμπειρο επαγγελματία υγείας και εξειδικευμένο προσωπικό. Αποτελεί εναλλακτικό τρόπο σίτισης σε ασθενείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να τραφούν ορθά, για διάφορους λόγους, όπως προχωρημένη άνοια, δυσκολία κατάποσης τροφής ή νερού ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού.