Τραχειοβρογχική και στοματική αναρρόφηση εκκρίσεων

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας εκτελεί, πάντα σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό σας, εξειδικευμένες νοσηλευτικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε, Κατ’ Οίκον και καθημερινά την υπηρεσία αναρρόφησης εκκρίσεων από την στοματική κοιλότητα και περιποίηση τραχειοστομίας με βασικoύς στόχους την καλή λειτουργία και βατότητα του αεραγωγού, την καθαριότητα από εκκρίσεις που τυχόν να προκύψουν από την στοματική κοιλότητα και την πρόληψη περαιτέρω μολύνσεων.

Επίσης αναλαμβάνουμε να εκπαιδεύσουμε τον ασθενή μας για έλεγχο της θέσης που πρέπει να έχει ο αεραγωγός και να φροντίσουμε για την πρόληψη αφαίρεσής της από ασθενείς που αδυνατούν να τον χειριστούν σωστά.