Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών για ενυδάτωση ή εμπλουτισμό

Η «Φροντίδα» προσφέρει μία εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη νοσηλεία στο χώρο του ασθενή χορηγώντας όλων των ειδών ενδοφλέβιους, τοποθετώντας περιφερικό φλεβοκαθετήρα.

Όλοι οι οροί μπορούν να χορηγηθούν στο σπίτι, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή και βάση των οδηγιών του θεράποντα ιατρού όπου και καθορίζεται η καταλληλότερη θεραπεία. 

Η αντιμετώπιση της αφυδάτωσης του ασθενή γίνεται κατά κύριο λόγο πλέον στο σπίτι, με τη χρήση του κατάλληλου ορού βάση της κλινικής εικόνας και κατόπιν αιματολογικού ελέγχου.