Χορήγηση ενέσιμων αντιβιώσεων και φαρμάκων

Σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος γιατρού, μπορεί να χορηγηθεί κάθε είδους αντιβίωση και φάρμακα (ενδοφλέβιες, ενδομυϊκές, υποδόριες). Ο εξειδικευμένος νοσηλευτής μας παραμένει δίπλα στον ασθενή καθ’ όλη τη διάρκεια της χορήγησης της αντιβίωσης, ώστε να προληφθούν τυχόν κίνδυνοι (θρόμβωση-σπάσιμο φλέβας, διακοπή ροής, αλλεργική αντίδραση).

Όλα τα αναλώσιμα υλικά και όλη η φαρμακευτική αγωγή περιλαμβάνονται στο πακέτο της νοσηλείας.