Χορήγηση κλύσματος

Ο υποκλυσμός (κλύσμα) είναι η διαδικασία αποσυμφόρησης του εντέρου, με τη χρήση ειδικού φυσικού διαλύματος. Το διάλυμα αυτό εισάγεται στο ορθό μέσω ειδικού σωλήνα αερίων με αργή έγχυση.

Ο Υποκλυσμός διαχωρίζεται σε δύο είδη, τον Υψηλό και το Χαμηλό. Σε ασθενείς με δυσκοιλιότητα από 4 ημέρες περίπου και πάνω, ενδείκνυται ο Υψηλός Υποκλυσμός. Ο Χαμηλός Υποκλυσμός ενδείκνυται για ήπιες περιπτώσεις.